• Arquitectes Tècnics

  talentprojectes ::: arquitectes tècnics està format per arquitectes tècnics amb gran experiència en el sector de la construcció. Especialitzats en la rehabilitació funcional i energètica dels edificis així com en la reforma i condicionament de locals comercials i habitatges.

  Treballem en tota la Comunitat Valenciana, sobretot a València i els seus voltants.

  Arquitectos Técnicos

  talentprojectes ::: arquitectes tècnics está formado por arquitectos técnicos con gran experiencia en el sector de la construcción. Especializados en la rehabilitación funcional y energética de los edificios así como en la reforma y acondicionamiento de locales comerciales y viviendas.

  Trabajamos en toda la comunidad valenciana, sobretodo en Valencia y sus alrededores.

  Arquitecte Tècnic a València

  Defensem amb el nostre treball la tasca dels arquitectes tècnics, oferint infinitat d'intervencions amb la màxima qualitat en els nostres serveis.

  Arquitecto Técnico en Valencia

  Defendemos con nuestro trabajo la labor de los arquitectos técnicos, ofreciendo infinidad de intervenciones con la máxima calidad en nuestros servicios.

 • Serveis Professionals

  Comunicació Ambiental, Llicència Ambiental, Obertura de Locals, Projectes de Reforma, Rehabilitació d'Edificis, Informes ICE, Informe Conservació de l'Edifici, Inspecció Tècnica de l'Edifici, Rehabilitacions de Façanes, Rehabilitació de Cobertes, Rehabilitació Integral de l'Edifici, Projectes de Bastida, Informes Tècnics, Taxacions, Cèdules d'Habitabilitat, Certificats d'Estabilitat, Project Management, Auditories Energètiques, Certificació Energètica, Diagnòstic Tarifari, Estudis Econòmics, Direccions d'Obra, Direcció d'Execució d'Obra, Estudis de Seguretat i Salut, Coordinació de Seguretat i Salut, Plans de Seguretat i Salut, Control de Qualitat

 • Servicios Profesionales

  Comunicación Ambiental, Licencia Ambiental, Apertura de Locales, Proyectos de Reforma, Rehabilitación de Edificios, Informes ICE, Informe Conservación del Edificio, Inspección Técnica del Edificio, Rehabilitaciones de Fachadas, Rehabilitación de Cubiertas, Rehabilitación Integral del Edificio , Proyectos de Andamiaje, Informes Técnicos, Tasaciones, Cédulas de Habitabilidad, Certificados de Estabilidad, Project Management, Auditorías Energéticas, Certificación Energética, Diagnóstico Tarifario, Estudios Económicos, Direcciones de Obra, Dirección de Ejecución de Obra, Estudios de Seguridad y Salud, Coordinación de Seguridad y Salud, Planes de Seguridad y Salud, Control de Calidad

 • Informació de Contacte

  talentprojectes ::: arquitectes tècnics

  Informació de Contacte

  Estudi a Alaquàs

  L'estudi principal de talentprojectes es troba situat en Alaquàs, a la Plaça Llibertat, 8 - 4B, junt a l'Institut d'Educació Secundaria IES Clara de Campoamor.

  • Plaça Llibertat, 8-4B
   46970 - Alaquàs
   València

  Estudi a València

  L'estudi a València de talentprojectes ::: arquitectes tècnics es troba situat al carrer de Sant Vicent, nº57.

  • Carrer Sant Vicent, 57 Pta 10
   46002 - València

  Estudi a Carpesa

  L'estudi a Carpesa de talentprojectes ::: arquitectes tècnics es troba situat al carrer del Maestro Cristóbal León, 8.

Menu

Restaurant Espinosa, 20 - València

 • Zona Menjador - Restaurant Espinosa, 20 - València

  Restaurant Espinosa, 20 - València

 • Zona Barra i Menjador - Restaurant Espinosa, 20 - València
 • Vista del Menjador i de la barra - Restaurant Espinosa, 20 - València
 • Zona Menjador - Restaurant Espinosa, 20 - València
 • Zona Menjador - Restaurant Espinosa, 20 - València
 • Zona Barra i Menjador - Restaurant Espinosa, 20 - València
 • Vista del Menjador - Restaurant Espinosa, 20 - València
 • Zona Menjador i barra - Restaurant Espinosa, 20 - València
 • Zona barra - Restaurant Espinosa, 20 - València
 • Detall Barra - Restaurant Espinosa, 20 - València
 • Detall Barra - Restaurant Espinosa, 20 - València
 • Detall Barra - Restaurant Espinosa, 20 - València
 • Detall Barra - Restaurant Espinosa, 20 - València

Restaurant Espinosa, 20 - València

Leer en Castellano

DESCRIPCIÓ DE L'ENCÀRREC


L'encàrrec tractava de reformar una antiga tenda de mobles (DEKKASA) i transformarla en l'actual Restaurant i Cafeteria Espinosa, 20 a València. Des de talentprojectes ::: arquitectes tècnics vam realitzar el projecte de reforma i d'habilitació del local, l'estudi bàsic de seguretat i salut, la coordinació de l'EBSS, la direcció tècnica de les obres, tota la tramitació administrativa i la gestió de totes les empreses implicades en l'obra.

ESTAT ORIGINAL DEL LOCAL


Es pot observar, a les fotos i plànols de l'estat original, que el local tenia una geometria complicada, ja que totes les mitgeres presentaven una configuració poc ortogonal. Aquest fet va fer que el disseny definitiu passara per varies propostes prèvies a la definitiva

Una de les característiques destacables del local era la gran superficie de façana acristalada, permetent un gran aprofitament de l'entrada de llum natural

Planta sense distribució Estat Original Estat Original Estat Original Estat Original Estat Original Estat Original Estat Original Estat Original Estat Original Estat Original Estat Original

PROPOSTES DE DISTRIBUCIÓ


A continuació es poden observar les diferents propostes que es van presentar, unes prioritzant l'espai al menjador, d'altres fent més gran la zona de cafeteria, amb un o dos banys adaptats, cuina de diferents dimensions...

Proposta de Distribució Proposta de Distribució Proposta de Distribució! Proposta de Distribució Proposta de Distribució

DISTRIBUCIÓ DEFINITIVA


Finalment vam disenyar una proposta de distribució que reunia totes les necessitats dels promotors, adaptant-se a la configuració del local i complint alhora tota la normativa vigent

Com es pot observar a la distribució definitiva, el local es divideix en dues zones principals, una de menjador, situada en la part alta del local, separada de la zona de barra i cafeteria per una rampa

Distribució Definitiva

AÏLLAMENT I CONFORT ACÚSTIC


Des de l'inici de l'encàrrec es va donar vital importància tant a l'aïllament acústic del local respecte a l'edifici i l'exterior com al confort acústic dintre del restaurant

Es va fer un Estudi Acústic amb medicions "in situ" abans del diseny definitiu, d'aquesta manera es va poder projectar l'aïllament necessari de cadascun dels elements constructius.

Durant l'execució de les obres es va tindre molta cura amb els detalls constructius de les soluciones projectades per a aquest aïllament.

Una questió que preocupava tant al promotor com a talentprojectes ::: arquitectes tècnics era el de disminuir la reververació del local una vegada en funcionament. Es molt important estudiar be la reververació del local, ja que els usuaris valoren la comoditat i el confort que aporta un bon condicionament acústic.

Aquest es va aconseguir amb la instalació d'un fals sostre perforat amb llana de roca deixada caure damunt, també col·labora algunes de les parets forrades de llistons de fusta, la barra de fusta i el mobiliari.

RESTAURANT ESPINOSA ACABAT


En les següents fotos es pot observar l'estat del restaurant Espinosa, 20 una vegada acabat.

Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València Restaurant Espinosa, 20 - València