• Arquitectes Tècnics

  talentprojectes ::: arquitectes tècnics està format per arquitectes tècnics amb gran experiència en el sector de la construcció. Especialitzats en la rehabilitació funcional i energètica dels edificis així com en la reforma i condicionament de locals comercials i habitatges.

  Treballem en tota la Comunitat Valenciana, sobretot a València i els seus voltants.

  Arquitectos Técnicos

  talentprojectes ::: arquitectes tècnics está formado por arquitectos técnicos con gran experiencia en el sector de la construcción. Especializados en la rehabilitación funcional y energética de los edificios así como en la reforma y acondicionamiento de locales comerciales y viviendas.

  Trabajamos en toda la comunidad valenciana, sobretodo en Valencia y sus alrededores.

  Arquitecte Tècnic a València

  Defensem amb el nostre treball la tasca dels arquitectes tècnics, oferint infinitat d'intervencions amb la màxima qualitat en els nostres serveis.

  Arquitecto Técnico en Valencia

  Defendemos con nuestro trabajo la labor de los arquitectos técnicos, ofreciendo infinidad de intervenciones con la máxima calidad en nuestros servicios.

 • Serveis Professionals

  Comunicació Ambiental, Llicència Ambiental, Obertura de Locals, Projectes de Reforma, Rehabilitació d'Edificis, Informes ICE, Informe Conservació de l'Edifici, Inspecció Tècnica de l'Edifici, Rehabilitacions de Façanes, Rehabilitació de Cobertes, Rehabilitació Integral de l'Edifici, Projectes de Bastida, Informes Tècnics, Taxacions, Cèdules d'Habitabilitat, Certificats d'Estabilitat, Project Management, Auditories Energètiques, Certificació Energètica, Diagnòstic Tarifari, Estudis Econòmics, Direccions d'Obra, Direcció d'Execució d'Obra, Estudis de Seguretat i Salut, Coordinació de Seguretat i Salut, Plans de Seguretat i Salut, Control de Qualitat

 • Servicios Profesionales

  Comunicación Ambiental, Licencia Ambiental, Apertura de Locales, Proyectos de Reforma, Rehabilitación de Edificios, Informes ICE, Informe Conservación del Edificio, Inspección Técnica del Edificio, Rehabilitaciones de Fachadas, Rehabilitación de Cubiertas, Rehabilitación Integral del Edificio , Proyectos de Andamiaje, Informes Técnicos, Tasaciones, Cédulas de Habitabilidad, Certificados de Estabilidad, Project Management, Auditorías Energéticas, Certificación Energética, Diagnóstico Tarifario, Estudios Económicos, Direcciones de Obra, Dirección de Ejecución de Obra, Estudios de Seguridad y Salud, Coordinación de Seguridad y Salud, Planes de Seguridad y Salud, Control de Calidad

 • Informació de Contacte

  talentprojectes ::: arquitectes tècnics

  Informació de Contacte

  Estudi a Alaquàs

  L'estudi principal de talentprojectes es troba situat en Alaquàs, a la Plaça Llibertat, 8 - 4B, junt a l'Institut d'Educació Secundaria IES Clara de Campoamor.

  • Plaça Llibertat, 8-4B
   46970 - Alaquàs
   València

  Estudi a València

  L'estudi a València de talentprojectes ::: arquitectes tècnics es troba situat al carrer de Sant Vicent, nº57.

  • Carrer Sant Vicent, 57 Pta 10
   46002 - València

  Estudi a Carpesa

  L'estudi a Carpesa de talentprojectes ::: arquitectes tècnics es troba situat al carrer del Maestro Cristóbal León, 8.

Menu

INFORME CONSERVACIÓ I AVALUACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI (ICE)

Anar a ITE (Inspecció Tècnica de l'Edifici)

¿Què és l'ICE? - ICE a la Comunitat Valenciana - ICE a València, Castelló i Alacant

Realitzem l'Informe ICE a València, Alaquàs, Aldaia, Xirivella, Torrent, Quart, Paterna, Montcada, Cullera, Gandia, El Puig, Alboraia, Tavernes Blanques, Carpesa, Castelló, Alacant,...A qualsevol població...

Si busques un tècnic per a realitzar un ICE a València, Castelló, Alacant o els seus voltants, posat en contacte amb nosaltres. En talentprojectes ::: arquitectes tècnics un dels arquitectes tècnics et resoldrà qualsevol dubte que tingues sobre l'Informe de Conservació de l'Edifici (ICE) i et proposarem uns honoraris per a realitzar-lo.

En talentprojectes ::: arquitectes tècnics hem realitzat ICEs des de que van començar a existir, portem acumulats 10 Informes de Conservació de l'Edifici (ICE), el que ens aporta una gran EXPERIÈNCIA en aquest tipus d'informes.

1.- ¿Què és l'ICE?

El 3 de juny del 2011 va entrar en vigor, a través del Decret 43/2011 de 29 d'abril, del Consell, el nou ICE, Informe de Conservació i Avaluació Energètica de l’Edifici.

L’ICE primitiu és un document tècnic que recull la informació relativa a l'estat de conservació l'edifici, proporciona informació sobre l'estat dels elements comuns i ha d'incloure el contingut regulat a aquest efecte en el Reglament de Rehabilitació d'Edificis i Habitatge, Decret 76/2007. S'elabora a partir de l'observació visual de l'edifici i no s'inclouen tests, proves de laboratori o altres treballs complementaris, si bé pot contemplar recomanacions respecte a la conveniència de la seva execució si així es considera. L'informe de conservació de l'edifici (ICE) és necessari per poder procedir a la qualificació de les actuacions protegibles de rehabilitació, determinant la necessitat de les mateixes i avaluar en relació amb l'estat de l'edificació, la coherència de les obres que es pretenguin escometre, fent més efectives les ajudes que estiguin establertes.

El nou ICE inclou com a novetat l'avaluació energètica de l'edifici i més en concret de la seua envolupant tèrmica (cobertes i façanes). Aquesta segona versió, substitueix a l'anterior, i té com a objecte arreplegar informació relativa a l'estat de conservació de l'edifici en els seus elements comuns, constatar possibles lesions o deterioraments de l'edificació i analitzar la demanda energètica del mateix per a establir criteris de priorització en la presa de decisions relativa a les intervencions de rehabilitació més adequades atenent al comportament energètic de l'edifici existent.

2.- ¿Què es pretén amb la realització de l'ICE?

L'objecte de l'informe de conservació de l'edifici (ICE) és assolir un coneixement de l'estat general de conservació de l'edifici en els seus aspectes de seguretat i funcionals, les deficiències, lesions i deteriorament aparents i, derivat d'això, les mesures necessàries a adoptar i el seu abast.

El Registre de l'Estat de Conservació d'Edificis permetrà el coneixement dels edificis existents i permetrà establir les condicions generals de conservació del parc d'habitatges, i per tant, introduir-se en el sistema de gestió per establir els millors criteris per a l'adequació i rehabilitació dels edificis. L'eina clau per complir aquest objectiu és la inspecció tècnica sistematitzada que permeti conèixer l'estat general de l'edificació residencial i la seva avaluació.

map_init